Institutionen för Datavetenskap
Introduktion till datorsystem
Umeå universitet

 


Hej och välkommen!

Denna sida är skapad med syftet att underlätta användandet av våra datorsystem här vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Till vänster finns undersidor med en kort introduktion till inloggning, mail, web, hemkataloger etc.

Sidan är tänkt att fungera som en kunskapsbas, önskas djupare kunskaper så rekommenderas internet eller support.

----------------------------------------------------
Institutionen för Datavetenskap
Umeå universitet
Informationen ändrades 2014-09-12
Ansvarig för sidan: Webmaster
 
Postadress: 901 87 Umeå
Tel: 090-786 50 00
Fax: 090-786 61 26
E-post: datavetenskap@cs.umu.se