Länkar till de olika ćrens kursmaterial:


VT-18
HT-17 VT-17
HT-16
VT-16
HT-15
VT-15
HT-14
VT-14
HT-13
VT-13
HT-12
VT-12
VT-11
VT-10

Applikationsprogrammering i Python

LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DA000

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar