Applikationsprogrammering i Python (5DA000)

Kursen behandlar olika applikationsområden där programmering är ett viktigt redskap. Fokus är att träna den praktiska färdigheten i programmering i allmänhet och respektive applikationsområde i synnerhet. Områden som behandlas är att koppla grafiska användarytor till program, förståelse för XML som redskap, koppling mot databaser, samt implementation av webbapplikationer. Programmeringsspråket Python används.