Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Systemprogrammering för ingenjörer


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV004

Kursen har lagts ned och gavs sista gången vt 2010. Kursen ersätts med 5DV088 Systemnära programmering och eventuell komplettering av examination sker på den kursen.

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
VT-10
VT-09
VT-08


Länk till äldre kurs med liknande innehåll

http://www.cs.umu.se/kurser/5DV004/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2018-12-11
Copyright © 2018. All rights reserved.