Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Systemprogrammering för ingenjörer, VT-10


Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt/läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning

Några länkar
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2010-08-19: Omlabbar blir samma som de ordinarie. Sista inlämningsdag är 31/8 2010.
2009-10-08: Mail arkiv
2009-10-08: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV004/VT10/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2010-08-19
Copyright © 2010. All rights reserved.