Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Kurslitteratur

Bild på omslaget
W. Richard Stevens and Stephen A. Rago: Advanced Programming in the Unix Environment. ISBN 0-201-43307-9 , Addison Wesley, 2nd edition, 2005.
Bokens sida på nätet finns här. Kodexemplen finns även här.http://www.cs.umu.se/kurser/5DV004/VT10/litteratur.html
Ansvarig för sidan: Mikael Rännar
Senast ändrad 2010-03-29