Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Preliminär planering.

25/3 F1: Kursintroduktion, Intro C och Unix. Exempel (1, 2)
  F2: Filer, I/O, Mera om filsystemet: Filsystem, kataloger, filer och åtkomst 3.1-8, 4.1-22, 5.1-13
29/3 F3: Programutveckling: Kompilera etc  
  Gruppövning - Genomgång av lab 1, verktyg plus ev. lite C  
12/4 F4: Skalprogrammering. Exempel (Tutorial)
15/4 F5: processer: start och avslutning av C-program, skapande av processer, minneslayout, miljövariabler. Exempel 7.1-10, 8.1-13, 15.1-2
19/4 F6: Processkommunikation: pipor, popen, pclose, coprocesses, FIFO,+ lite smågrejer. Exempel 3.12, 6.1-2, 6.4, 15.3-5
  Gruppövning - Övningar med anknytning till lab 2 plus övriga frågor från er.  
22/4 F7: Signaler: principer, osäkra signaler, speciella signaler, grupper av signaler, realtidsaspekter. Exempel 10.1-6, 10.8-11, (10.12-13), 10.14, (10.15-20)
26/4 F8: Perl och reguljära uttryck. Exempel (Perls officiella hemsida)
29/4 F9: Trådar: Lättviktsprocesser. Exempel 11, (12)
  Gruppövning 3: perl och shellskript  
3/5 F10: Mera I/O: Terminaler, Ickeblockerande I/O, Multiplexing, minnesmappad I/O. Exempel 14.1-2, 14.5, 14.9, 18.1, 18.6, 18.9, (18.13-14)
6/5 F11: Mera processer: Demoner, felloggning
Interprocesskommunikation: princip, problem, synkronisering, semaforer. Exempel
9.4-6, 13.1-4, 15.6-9
10/5 F12: Processkommunikation. Sockets. Exempel 16.1-2
  Gruppövning 4: Genomgång av laboration 3 och uppgifter på synkronisering.  
24/5 F13: Säkerhet. Exempel  
  Gruppövning - Gammal tenta, tenta_popen.c  
27/5 F14: Repetition. Frågor och svar: Ni ställer frågor och jag försöker svara.  

Kapitelreferenserna är till kurslitteraturen. Avsnitt inom parenteser kan läsas översiktligt.http://www.cs.umu.se/kurser/5DV004/VT10/planering.html
Ansvarig för sidan: Mikael Rännar
Senast ändrad 2010-05-27