Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Matrisberäkningar och virtuella rum


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV014

Kursen har lagts ned och gavs sista gången ht 2009. Kursen ersätts med 5DA002 Matrisberäkningar och tillämpningar och eventuell komplettering av examination sker på den kursen.

The course is no longer given and is replaced by the course 5DA002 Matrix Computations and Applications.

Kurser i datavetenskap

Välkommen till kursen Matrisberäkningar och virtuella rum. Denna höst kommer kursen att ges tillsammans med kursen Matrisberäkningar och tillämpningar som är en obligatorisk kurs på det nya masterprogrammet i Beräkningsteknik. Upplägget kommer att baseras på tidigare kurser och blanda teori, algoritmer med intressanta tillämpningar. Följ länkarna nedan för mer information om höstens kurs och tidigare kurser.

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årets kursmaterial:
This course is merged with Matrix Computations and Applications, 5DA002:
HT-09, HT-08, HT-07


Länk till äldre kurs med liknande innehåll

http://www.cs.umu.se/kurser/5DV014/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2018-12-11
Copyright © 2018. All rights reserved.