Länkar till de olika ćrens kursmaterial:


VT-17
VT-16
Spring 15
Spring 14
Spring 13
Spring 12
VT-11
VT-10
VT-09
VT-08

Emergenta system/Emergent systems

LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV017

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar