Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Emergenta system, VT-08Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kurslitteratur
Handledning
Mailarkiv

Tentor
Förslag på tentafrågor
Tentaanmälan

Obligatoriska uppgifter
Laboration 1 (Bildgalleri)
Laboration 2
Laboration 3
Laboration 4 (GA-Galleri)
Projekt
Projektredovisning
Laborationsregler
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter

080304: Här finns ett dokument med grupperna och preliminära redovisningstider.
Redovisningen är tisdagen den 18 mars.

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Tentamensregler
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV017/VT08/index.html
Ansvarig för sidan: Jonny Pettersson
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2008. All rights reserved.