Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Emergenta system, VT-09Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kurslitteratur
Handledning
Mailarkiv

Tentor
Tentaanmälan

Obligatoriska uppgifter
Laboration 1
-Kommentarer till Lab1
Laboration 2
Laboration 3
-Kommentarer till Lab3
Projekt
Projektredovisning
Laborationsregler
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter

090318: Nu finns en sida med grupper och redovisningstider tillgänglig till vänster.

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Tentamensregler
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV017/VT09/index.html
Ansvarig för sidan: Jonny Pettersson
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.