Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Databassystem för bioinformatiker


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV030

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
VT-11
VT-10
VT-09
VT-08


Länk till äldre kurs med liknande innehåll

http://www.cs.umu.se/kurser/5DV030/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2010-09-13
Copyright © 2010. All rights reserved.