Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Programmeringsteknisk översiktskurs


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV031

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
HT-15
HT-14
HT-13
HT-12
VT-11
VT-10
VT-09
VT-08http://www.cs.umu.se/kurser/5DV031/index.html
Ansvarig för sidan: Lena Kallin Westin
Senast ändrad 2015-03-03
Copyright © 2015. All rights reserved.