Programmeringsteknisk översiktskurs (HT-14)

Välkommen till kursen !

Nyheter

2014-11-18: Extra handledningstider inlagda i kursöversikten i rutor med gul bakgrund.Kom till Thomas rum (B413) om du vill ha hjälp.
2014-11-13: Alla föreläsningsbilder finns i menyn till vänster. Exempel från föreläsningarna finns bland de andra exemplen under Utdelat material.
2014-11-11: Inlämningsuppgift 2 upplagd.
2014-11-07: Inlämningsuppgift 1 upplagd. Kom ihåg att använda ett försättsblad.
2014-11-03:  Preliminär planering upplagd. Obs innehållet kan komma att ändras, under schema finns dock de bokade salarna.
Kom ihåg att anmäla dig till en grupp !
2014-10-28: I schemat står att föreläsningar, labbpasss etc börjar på en jämn timme, exempelvis 13:00. Själva föreläsningen börjar dock alltid en kvart över, se kursöversikten. Anledningen till de jämna timmarna är att det inte går att boka salar på något annat sätt :-)
2014-04-01: Kom ihåg att registrera dig på kursen (för mer information se välkomstbrevet i menyn till vänster). Du kan registreras tidigast tre dagar före kursstart och senast fem dagar efter kursstart.
2014-04-01: Kom ihåg att anmäla dig till tentamen senast 10 dagar före tentamensdatumet. Du får inte skriva tentamen om du inte är anmäld.
2014-04-01: Läraren skickar information via mail till din cs-epostadress. Om du inte läser den dagligen så kan du göra en forward till en annan adress. Gå till sidan https://support.cs.umu.se/userinfo/info/index.html och fyll i din epostadress som du brukar läsa ifrån i rutan längst ned. Tryck sedan "Save settings".
2014-04-01: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid Datavetenskap

Riktlinjer vid labgenomförande
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorregler