Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Programmeringsteknisk översiktskurs, VT-08

Resultat tentamen 2008-08-27:

Kodnr
Betyg
Summa
1
U
6
2
U
blank
3
U
2.5
4
3
14
5
3
15

Totalpoäng 30

>= 24 betyg 5
>= 19.5 betyg 4
>= 14 betyg 3


Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema med handledning
Planering
Kurslitteratur

OH-bilder
Kod


C/C++ Reference

The Open Group

Mail arkiv
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
L1 - Datorintro
Obligatorisk uppgift 1
Obligatorisk uppgift 2
Obligatorisk uppgift 3
Obligatorisk uppgift 4
Obligatorisk uppgift 5

Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2008-06-18: Omtentan är rättad. Lösningsförslag och resultat finns här.
2008-04-23:

Är du inte klar med de obligatoriska uppgifterna?

Följande gäller för komplettering:

 • OU1-OU5 är de samma som under kursens gång och du behöver endast komplettera de uppgifter som du inte blivit godkänd på.
 • Du får lämna in dina uppsamlingsuppgifter när du vill från och med nu men absolut senast fredag 29/8 klockan 12.00.
 • Uppsamlingsuppgifterna kommer att bedömas med G, K, O eller U och i de fall uppgiften fått K eller O så måste den kompletteras absolut senast 5/9. Kompletteringen bedöms med G eller U.
 • Handledning kommer att ske måndag 25/8 10-12 och torsdag 28/8 10-12 på Lena Kallin Westins tjänsterum (MC448).
 • Lena svarar även på frågor via mail i mån av tid.
2008-04-04: Tentorna finns nu på studentexpeditionen och absolut sista dag för komplettering av obligatoriska uppgifter är fredag 11/4.
2008-04-03:

Nu har jag rättat tentan på kursen Programmeringsteknsik översiktskurs (5DV031) som gick den 28/3.

OBS! Jag har handledning på rummet i morgon fredag 10.15-12.45 och lämnar ut tentor och labbar då.

Eftersom jag måste rätta OU5 idag för att hinna lämna ut den i morgon uppskattar jag att ni respekterar detta och väntar med att hämta ut tentan tills i morgon.

Resultaten är skickade via mail.

2008-03-26:

Angående tentamen:

 • Ni behöver INTE anmäla er till fredagens tentamen, jag antar att alla registrerade kommer att skriva tentamen och den sker i labsal så ingen anmälan behövs. Däremot måste man anmäla sig till en eventuell omtenta.
 • Skrivtiden är 8.30-12 fredag 28/3.
 • Vi samlas senast 8.15 i MA316/MA326 så att alla får välja sig en dator i lokalen, logga in och starta upp de program man vill använda.
 • Man skriver tentamen på universitetets datorer. Man kan alltså inte få använda en egen bärbar dator.
 • Innan tentan startar, skapa en katalog på er användare under edu som heter prov080328. I den ska ni sedan lägga alla era svar. Svaren ska dessutom skrivas ut och lämnas in på papper.
 • På denna tentamen är alla hjälpmedel utom kommunikation med annan människa tillåten. Dvs ni får ta med föreläsningsanteckningar, böcker och kommer att ha tillgång till Internet (men chat, mail, delande av kataloger/filer etc är inte tillåtet).
 • Omtentan och uppsamlingstentan sker i skrivsal och där får man ta med en valfri bok i C som hjälpmedel men inget annat
2008-03-18:Föreläsning 11 upplagd.
2008-03-16:

Inlämningstiden för OU4 flyttas från 9.00 den 20/3 till 12.00 den 20/3.

Inlämningstiden för OU5 flyttas från 9.00 den 28/3 till 17.00 den 28/3.

2008-03-16:Föreläsning 10 upplagd.
2008-03-13:Föreläsning 9 upplagd.
2008-03-11:Föreläsning 8 uppdaterad och koden från PL-passet finns nu under F8 i katalogen kod.
2008-03-10:

OU4 och OU5 förändade! Se utskickat mail!

Föreläsning 8 upplagd.

2008-03-09:

PL5 upplagd.

PL6 den 14/3 10-12 struken och ersatt med handledning i labbet.

OU3s inlämning framflyttad till 17.00 fredag den 14/3.

2008-03-06:Föreläsning 7 upplagd.
2008-03-04:Föreläsning 6 och uppgifter till problemlösningslektion 3 upplagda.
2008-03-01:Planeringen uppdaterad och Föreläsning 5 upplagd. Exempel på gamla tentor inlänkade.
2008-02-28:Föreläsning 4 upplagd.
2008-02-27:Uppgifterna till PL1 och PL2 uppdaterade.
2008-02-26:Föreläsning 2 uppdaterad. Föreläsning 3 upplagd
2008-02-25:Föreläsning 1 uppdaterad. Föreläsning 2 och uppgifter till problemlösningslektion 1 och 2 upplagd (uppgifterna kommer också att delas ut på föreläsningen i morgon tisdag).
2008-02-24:Välkomna till den första föreläsningen på kursen måndag 25/2 8.15 i MA176!
2008-01-15:Ett preliminärt schema finns nu inlagt och resten av informationen kommer att länkas in allt eftersom.
2007-03-20:Mail arkiv
2007-03-20:Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Tentamensregler m.m.
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV031/VT08/index.html
Ansvarig för sidan: Lena Kallin Westin
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.