Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Programmeringsteknisk översiktskurs, VT-09


Kursplan
Lärare och handledare

Schema
Kurslitteratur
Handledning

Utdelat material och kopior av OH-slides
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2009-03-31: Tentor rättade. Meddelande skickat via e-post till de skrivande. OM du skrivit och inte fått något e-postmeddelande på din CS-användare, kontakta kursansvarig. Tentorna kan hämta på studentexpeditionen från och med onsdag 1 april.
2009-03-26: Labbar rättade av Mikael kan hämtas ut under dessa kontorstider. Det går även att maila och fråga.
2009-03-16: Labb 3 utlagd
2009-03-15: Föreläsning 16/3 8-10 samt gruppövning 10-12 inställda pga. sjukdom. Ny föreläsning inlagd 23/3 8-10 i MC313. Ny gruppövning inlagd 17/3 10-12 i A202,A206 i teknikhuset
2009-03-04: Labb 2 utlagd
2009-02-26: En kort intro till lab-miljö
2009-02-25: Schemat kompletterat med labinlämnings deadline
2009-02-25: Labb 1 utlagd
2008-09-30: Mail arkiv
2008-09-30: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV031/VT09/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.