Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Programmeringsteknisk översiktskurs, VT-10


Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning

Datorintroduktion
Exempeltenta 1
Exempeltenta 2
Tentamensresultat mars-2010
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Lathund till C-kompilering
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2010-04-08: Tentamensresultatet finns nu tillgängligt.
2010-03-20: Tiden för tentan nu på tisdag den 23/3 är 16-20. Plats Östra Paviljongen. Inga hjälpmedel på tentan.
2010-03-04: Omtentamen kommer att ges 7 juni och 27 augusti. Dessa dagar är preliminära, och datumen kan ändras. Maximalt dock några dagar.
2010-02-25: Lab-introduktionen kommer att hållas i MA416/MA426 på plan 4..
2010-02-10: Kursbok och schemat är uppdaterad. OBS! Föreläsningarna börjar 8.25.
2009-10-08: Mail arkiv
2009-10-08: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV031/VT10/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2010-04-07
Copyright © 2010. All rights reserved.