Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Programmeringsteknisk översiktskurs
5DV031  VT-11


Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursplanering
Kurslitteratur
Övningsuppgifter
Utdelat material
PC/DevC++
Introduktion till datorsystem
Datorintro-lappen
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Gruppindelning
Inlämningsuppgift 1
Inlämningsuppgift 2
Inlämningsuppgift 3
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2011-03-23 Läsanvisningar till boken finns upplagda.
2011-03-21 Inlämningsuppgift 3 korrigerad: float maxiarray(float arr[], int length)
2011-03-18 Inlämningsuppgift 3 upplagd. Senaste inlämningstid är Fredag 25/3 klockan 17:00
2011-03-11 Inlämningsuppgift 2 upplagd. Senaste inlämningstid är Torsdag 17/3 klockan 17:00
2011-03-10 Övningsuppgifter för arryer finns nu upplagda
2011-03-08 Rättningen av inlämningsuppgift 1 är klar. Jag kommer att ta med rapporterna till föreläsningen på torsdag och därefter till labben och gruppövningen. De av er som fått K måste diskutera rapporten med mig, sedan blir ni godkända.
2011-03-04 Övning 3.1, 3.2, 3.3 och 3.6 hade några semikolon för mycket, det är rättat nu.
2011-02-25 Inlämningsuppgift 1 upplagd
2011-02-22 OH för föreläsning 2
2011-02-21 Gruppindelningen upplagd
2011-02-18 Schemat uppdaterat med nya lokaler
2011-02-18 Kursplanering utlagd
2010-03-22: Mail arkiv
2010-09-13: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV031/VT11/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2011-03-23
Copyright © 2011. All rights reserved.