Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Applikationsutveckling för iPhone


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV032

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
ST-11
VT-11
Sommar-2010http://www.cs.umu.se/kurser/5DV032/index.html
Ansvarig för sidan: Lena Kallin Westin
Senast ändrad 2012-09-06
Copyright © 2012. All rights reserved.