Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Applikationsutveckling för iPhone, ST-11


Lärare och handledare

Kurslitteratur

Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2011-06-07:Kursen är nu i full gång i Cambro
2010-03-22: Mail arkiv
2010-09-13: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV032/ST11/index.html
Ansvarig för sidan: Lena Kallin Westin
Senast ändrad 2011-06-07
Copyright © 2011. All rights reserved.