Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Applikationsutveckling för iPhone, Sommaren 2010


Lärare och handledare

Schema
Kurslitteratur
Kursplan

Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2010-03-23: Kursen kommer till stora delar att bedrivas i en lärplattform. Dessa websidor kommer bara att innehålla den information som kan behövas innan lärplatformen öppnas för de som är antragna på kursen + ev lite info till de som går kursen på campus. I samband med kursstart kommer ni få ett mail som anger hur ni får tillgång till lärplatformen.
2010-03-22: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV032/Sommar-2010/index.html
Ansvarig för sidan: Johan Eliasson
Senast ändrad 2010-05-07
Copyright © 2010. All rights reserved.