Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Applikationsutveckling för iPhone, VT-11


Lärare och handledare

Kurslitteratur
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2011-01-09: Kursen kommer att bedrivas i universitetets lärplattform Cambro. Registrering kommer att ske via Portalen. Dessa websidor kommer bara att innehålla den information som kan behövas innan lärplatformen öppnas för de som är antagna på kursen. I samband med kursstart den 17/1-2011 kommer kursens sajt i Cambro att öppnas.
2010-03-22: Mail arkiv
2010-09-13: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV032/VT11/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2011-01-09
Copyright © 2011. All rights reserved.