Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Metoder och verktyg för datavetare


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV033

Kursen har lagts ned och gavs sista gången ht 2009. Kursen ersätts med 5DV107 Metoder och verktyg för datavetare och eventuell komplettering av examination sker på den kursen.

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
HT-09
HT-08
HT-07


Länk till äldre kurs med liknande innehåll

http://www.cs.umu.se/kurser/5DV033/index.html
Ansvarig för sidan: Lena Kallin Westin
Senast ändrad 2012-09-06
Copyright © 2012. All rights reserved.