Department of Computing Science Umeå University

Introductory Computer Programming, 7.5 ECTS

Programmeringsteknik för civ-ing, 7.5 hp, 5DV035


LM-number: 5700-0 Course code: 5DV035

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången våren 2009. Kursen kan kompletteras under hösten 2010 och hösten 2011 i samband med examinationen på kursen 5DV104 Programmerinsteknik i C och Matlab.

Course description (in Swedish)

Course evaluations

Links to the course material of different years:
VT-09
Spring 08


Link to earlier course with similar content
http://www.cs.umu.se/kurser/5DV035/index.html
Ansvarig för sidan: Lena Kallin Westin
Senast ändrad 2012-09-06
Copyright © 2012. All rights reserved.