Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Programmeringsteknik för civ-ing, TFy, ET, VT-09


Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema/Kursöversikt/Hand outs
Kurslitteratur
Handledning

Gruppövningar
Utdelat material
Some Matlab code
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Försättsblad
Laboration 1
Laboration 2

Resultat 5DV035
Resultat 5DV100
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2009-06-09: UPPSAMLINGSLABBAR: Samma laborationer, senast inlämnade 28/08-09. Lämnas in lådan för uppsamlingslabbar
2009-03-18: Presentations on Friday 20/3
2009-03-09: MATLAB-schedule
2008-09-30: Mail arkiv
2008-09-30: Kursens hemsida är initierad!
EXAM 1 SOLUTION

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV035/VT09/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.