Länkar till de olika ćrens kursmaterial:


VT-18
VT-17
VT-16
Spring 15
Spring 14
Spring 13
VT-12
HT-10
HT-09
HT-08

Datavetenskapens grunder

LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV037

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar