Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Objektorienterad programmering i Java för ing., TBi


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV039

Kursen är nedlagd. Course is no more given at the department.

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
VT-10
VT-09 Kursen är ersatt av Objektorienterad programmering i Java för kognitionsvetare
VT-08


Länk till äldre kurs med liknande innehåll

http://www.cs.umu.se/kurser/5DV039/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2010-10-18
Copyright © 2010. All rights reserved.