Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Numeriska metoder, 4.5 hp


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV040

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
HT-10
HT-09
HT-08
HT-07


Länk till äldre kurs med liknande innehåll

http://www.cs.umu.se/kurser/5DV040/index.html
Ansvarig för sidan: Lena Kallin Westin
Senast ändrad 2012-09-06
Copyright © 2012. All rights reserved.