Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Programmeringsteknik, DI1/EI1, VT-08


Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt/läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning

Gruppövningar
Utdelat material
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Datorintro
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Laboration 4
Omlabsinfo
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2007-03-20: Mail arkiv
2007-03-20: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Tentamensregler m.m.
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV042/VT08/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.