Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Programmeringsteknik, DI1/EI1, VT-09


Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt/läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning

Gruppövningar
Utdelat material
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Laboration 4
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2009-06-02: Extra grupptimme: 2009-06-03 10:15, Sal MA 406
2009-05-29: Inlämningsdatum för laboration 4 är 2009-06-05 15:00
2009-04-21: Laborationer 1, 2 och 3 finns nu på kurshemsidan.
Inlämningsdatum är:
2009-04-24 för laboration 1
2009-05-08 för laboration 2
2009-05-22 för laboration 3.
2008-09-30: Mail arkiv
2008-09-30: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV042/VT09/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.