Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Programmeringsteknik, DI1/EI1, VT-10


Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt/läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning

Datorintroduktion
Lathund till C-kompilering
Gruppövningar
Utdelat material
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter

Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Resultat tentamen 4 Juni-2010
Resultat labbar
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2010-06-09: Tentamensresultat, 4 Juni, finns upplagd nu.
2010-05-31: OBS!! Vi träffas tisdagen den 1 Juni, kl 10.15, i MA 146 för att gå igenom det sista innan tentan. /Jerry
2009-10-08: Mail arkiv
2009-10-19: Preliminärt schema och kurslitteratur finns nu.
2009-10-08: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV042/VT10/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2010-06-24
Copyright © 2010. All rights reserved.