Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Datastrukturer och algoritmer, VT-08

Uppsamlingtentamen på denna kurs ges den 9 januari 2009.


Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema med handledning
Planering
OH-bilder
Kurslitteratur
Examination

Gruppövningar
Gruppövningsgrupper

Mail arkiv
Tentor
Anmälan till tenta

Användning av datorresurser vid Datavetenskap

PuTTY-introduktion

Obligatoriska uppgifter
OU1 (12.00 3/4)
OU2 (12.00 15/4)
OU3 (12.00 21/4)
OU4 (12.00 8/5)
OU5 (17.00 15/5)
OU6
(17.00 4/6)
Resultat

Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter

2008-08-22: Handledningstider för uppsamlingstillfället är måndag 25/8 10.15-12.00 samt tisdag 26/8 10.15-12.00.
2008-06:

Information kring uppsamlingslabbarna i höst:

 • Det är Linus som rättar kompletteringslabbarna. Eftersom det är ett uppsamlingstillfälle kommer det inte att finnas speciellt mycket tid avsatt för handledning men 2-4h kommer att planeras in (mest troligt under omtentamensveckan) och tiderna meddelas via kursens hemsida.
 • Omtentamen på kursen går onsdag 27/8. Alla eventuella kompletteringar ska lämnas in senast detta datum.
 • Omlabstillfället har bara en kompletteringsmöjlighet. Dvs man kan inte få O/K fler än en gång. Komplettering ska ske inom 5 arbetsdagar från det att resultatet anslagits.
 • OU2 och OU4 är identiska som under kursens gång och kompletteras individuellt.
 • Projektet måste kompletteras i grupp med följande undantag:
  • Om en gruppmedlem väljer att inte avsluta kursen så får den andre komplettera enskilt endast om man under kursens gång i grupp lämnat in och fått G på OU1, OU3 och OU5. (Dvs endast de som är i slutfasen och har mindre småsaker får komplettera enskilt.)
 • Har man lämnat in men inte fått G på OU1, OU3 och OU5 så måste man komplettera i grupp. Inga enskilda kompletteringar är tillåtna i dessa fall.
 • Studenter som inte lämnat in eller inte fått G på OU1 och OU3 under kursens gång men som ändå vill komplettera projektet i höst måste ansöka om detta (via mail) hos kursansvarig senast torsdag 5/6 12.00. Student som inte gjort detta får ej komplettera projektet i höst utan måste vänta tills nästa gång kursen ges.
2008-06-18: Tentan är rättad. Se mail till kursen eller denna fil.
2008-05-22: Ny version av kravspecifikationen för projektet (java- och c-versionen). Inga nya krav, enbart lagt in en förklaring av funktionen isConnected i Routern.
2008-05-13: Ny version av specifikationen till OU5: Minskning av redovisningstiden till 3 min presentation och 1 minut feedback på grund av tidsbrist under gruppövningen.
2008-04-23: Ny version av kravspecifikationen för projektet (java-versionen). Inga nya krav, enbart lagt in en beskrivning av gränssnittet för Graf. Skapar arkiv för äldre versioner av dokumenten.
2008-04-16: Nu finns en studentskapad LaTeX-mall för projektplanen.
2008-04-09: Endast de projektgrupper där båda studenterna är reggade på kursen kommer att få G på OU1. Så har du en projektkompis som inte är reggad på kursen så bör du se till att denne gör det eller också kontakta kursansvarig för att få en ny projektkompis.

De projektgrupper som innehåller personer som inte är registrerade kommer att upplösas måndag 14/4 och sedan utser jag nya projektgrupper bestående av er som faktiskt är registrerade.
2008-04-04: Specifikationen till OU2 har kompletterats med en länk Interfacet till Pos.
2008-04-03: Specifikationen till OU2 är ändrad med andra krav än tidigare!
2008-04-02:

Om du inte funnit någon att arbeta med på OU1:

 1. Gå till gruppanmälningssidan och leta reda på en grupp med bara en medlem och kontakta denne.
 2. Finns inga sådana grupper, skapa en grupp med ditt namn i och vänta på att en annan student kontaktar dig.
2008-03-29: Om du läst kursen tidigare och ska komplettera momentet med obligatoriska uppgifter: Kontakta kursansvarig snarast för mer information.
2008-03-11: OBS! Fel i utskicket som ni fått hem. Kursen startar 13.15 i MA121 måndag 31/3!
2007-03-20:Mail arkiv
2007-03-20:Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Tentamensregler m.m.
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV043/VT08/index.html
Ansvarig för sidan: Lena Kallin Westin
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.