Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Datastrukturer och algoritmer, TDV/DV/ID/ÖI, VT-09


Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt/läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning

Gruppövningar
Utdelat material
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Ou 1
Ou 2
Ou 3
Ou 4
Ou 5
Ou 6
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2009-06-10: Omlabbsinfo finns nu tillgänglig här
2008-09-30: Mail arkiv
2008-09-30: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV043/VT09/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.