Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Människa-dator interaktion, fördjupning, VT-08


Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kurslitteratur
Handledning

Föreläsningsmaterial
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap

Projektspecification
Fallstudie
Projektgrupper
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2008-03-04: Nu finns allmänna kommentarer (Word-dokument) till era rapporter. /Lena
2008-02-27: Observera att tentan går 9-15 onsdag 19 mars. /Lena
2008-02-07: Nu kan ni få skrivtips inför rapportskrivandet . /Lena
2008-01-23: Projektgruppslistan uppdaterad. OBS! Projektspecifikationen uppdaterad med hänsyn till att grupperna blir olika stora: grupperna förväntas läsa in sej på minst lika många artiklar i sin fördjupning som man är i gruppen. /Helena
2008-01-22: Projektgruppslistan initierad. Här hittar man även "lediga platser" i projektgrupper fram till fredag! /Helena
2008-01-22: Schemat uppdaterat. Specifikationer för projekt och fallstudie samt dagens föreläsningsmaterial upplagda. /Helena
2008-01-13: Preliminärt schema finns nu upplagt. /Helena
2007-03-20: Mail arkiv
2007-03-20: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Tentamensregler m.m.
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV048/VT08/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.