Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Design av samverkande system


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV057

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
Fall 15
Fall 14
Next offering Autumn 2014
Spring 13
Spring 12
VT-11
VT-10
VT-09
VT-08


Länk till äldre kurs med liknande innehåll

http://www.cs.umu.se/kurser/5DV057/index.html
Ansvarig för sidan: Lena Kallin Westin
Senast ändrad 2015-03-03
Copyright © 2015. All rights reserved.