Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Design av samverkande system, VT-08


Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt
Gruppindelningar
Kurslitteratur
Handledning
Tentor
Anmälan till tenta
Användning av datorresurser vid Datavetenskap


Obligatoriska uppgifter
Konsultprofiler
Områdesseminarie
Projekt
Projektdokumentationen

Nyheter

Under länken Områdesseminarie kan ni komma åt sammanfattningarna från varje grupp.

OBS! förändingar i schemat, för att göra plats för projektmötet idag 28 april.

Nu är den inledande delen av schemat ok! Vi startar 31 mars kl 13-17 i MC413!

På grund av dubbelbokning av kursansvarig tillika föreläsare (jag föreläser på två kurser denna läsperiod) , så måste vi göra en schemaändring på kursen Design av Samverkande System. Vi kommer att flytta alla föreläsningar till 13-15 samma dagar som förut måndagar och torsdagar. Sedan är det ingen föreläsning den 3/4 den är flyttad till måndagen efter mellan 15-17.
Vilken föreläsningssal det blir kommer inom kort.
/Anders

Till Google gruppen

2007-03-20: Mail arkiv
2007-03-20: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Tentamensregler
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)
Internansökan


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV057/VT08/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.