Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Design av samverkande system, VT-09


Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt
Gruppindelningar
Kurslitteratur
Handledning
Mail arkiv

Tentor
Anmälan till tenta
Användning av datorresurser vid Datavetenskap


Obligatoriska uppgifter
Konsultprofiler
Kontaktuppgifter
Områdesseminarie
Projekt
Grupper uppgift 1
Grupper uppgift 2
Grupper uppgift 3
Resultat

Background

This course is inspired by the emergence of applications of a new kind, such as: Amazon.com; GPS art, orienteering, and discovery ; E-street ; IT-hockey ; the SMS/WAP based FriendFinder; etc. The interaction between the individual and the collective is a common theme for these applications, i.e. the social aspects of the application are in focus. Also significant is the fact that some of these applications have emerged (all three GPS applications) from individual use of the technique, in the same sense that the web publishing of personal information emerged from Tim Berner-Lee's ideas of making the research databases at CERN available for researchers everywhere in the world.

This course introduces the concept of Emergent Interaction System, read more...

Nyheter
2009-05-29: Nu finns hemtentan att hämtas hem under fliken tentor, samt alla har fått den skickad till sin cs-mejl.
2009-05-04:

Idag var det endast en föreläsning. Ämnet för dagen var brukskvaliteter, eller var och hur fångar vi, pratar om vi om körglädje, prestanda, "att äga", i digitala artefakter och speciellt samverkande system. Vi diskuterade vikten av ett designspråk där brukskvaliteterna är en naturlig del. Vi gick igenom Stoltermans och Löwgrens genomgång av brukskvaliteter som dom har indentifierat.

Jag började föreläsning med att studenterna fick analysera ett citat ur - Frökens Smillas känsla för snö och vad det sa om design och designprocessen. Då var det många fågelholkar i föreläsningssalen, men efter ett tag så förstod alla vad jag var ute efter. I halvtid så jobbade vi igenom ett antal program i syfte att hitta "de kvaliteter som gör programmet/systemet", vi jobbade i traditionell brainstorming form. Resultat från att penetrerat bland annat MSN, MS Word, Firefox, Tetris och Wow var en ordentlig uppsättning av egenskaper. Detta gjorde vi i syfte att illustrera att brukskvliteter är svåra att överföra mellan olika typer av system om man inte tänker efter ordenligt, och kanske lyfter upp kvaliteterna på en lite högre abstarktionsnivå. Till sist så fick studenterna uppgiften att fundera över det system som vi jobbar med i projektet och utifrån kursbokens sammanfattning av brukskvaliteter, mycket itntresant övning.

Idag så gjorde jag en stå upp/sitt ner utvärdering av föreläsningen samt alla fick sammanfatta föreläsningen med en mening. Föreläsningen uppfattades som relevant, intressant och att vi höll ett bra tempo med lagom innehåll. Undrar om studenterna verkligen tycker så..., varför inte?

Här kommer ett axplock av sammanfattande meningar:

 • "Brukskvalitéer är de egenskaper som utgör de relevanta anledningarna till att man vill använda en applikation."
 • "började flummigt men avslutades mer konkret"
 • "Föreläsning om lite olika sätt att tänka på brukskvalitéer hos digitala system."
 • "Den känsla som användaren får vid interaktion med artefakter, brukskvalitéer, kan utnyttjas av oss designers för att väcka intresse, förhöja användandet av digitala artefakter."
 • "Användbarhet"
 • "Ett tillfälle att sätta ord på abstrakta kvaliteter som användaren upplever."
2009-04-27:

Andra föreläsningen för dagen handlade om systemarkitektur och systemdesign, dvs det var en översiktsföreläsning i syfte att ge en inblick i vad som tar vid när en interaktionsdesigner "har gjort sitt jobb", samt vilka verktyg och metoder som används i dessa processer. Även denna föreläsing avslutades med frågan vad kan vi ta med oss från detta till projektet.

Där handlade det om att fundera runt icke-funktionella krav och designmål, och att vi måste fundera över detta. Samt att det var bra med en inblick, föreläsningen ansågs som relevant och det kändes bra då det handlar om en översiktsföreläsning.

2009-04-27:

Första föreläsningen för dagen tog vid där vi slutade förra föreläsningen runt privathet och integritet. Vi började med att brainstorma i grupper á 4-5 person runt vilka digitala spår vi lämnar efter oss. Vi räknade också ut attt i snitt hade vi gruppen ca: 15 identiteter som vi använder oss av, men alla trodde det var lågt räknat. Sedan körde vi metoden 635 med avsikt att identifiera risker och hot med de spår som vi lämnar efter oss, vi grupperade spåren i: offentliga och myndighets system, företagsägda, slumpmässiga, lokalisering, kommunikation, samt någon grupp till. Efter detta så föreläste jag om olika sätt vi kan skydda vår integritet samt gjorde en genomgång över olika sätt att samla in data om användare och medborgare, där vi försökte att hålla det balanserat mella risk och nytta.

För att fånga om föreläsningen var relevant så fick studenterna fundera över vad i i föreläsningen som vi kan ta med oss in i projektet. Det var mycket framförallt vikten av att värdera vilken data vi ska samla in och hur vi ska hantera den.

2009-04-20: Scrum-möte, avstämmning mot beställaren, en väldigt spretig och lös vision presenterades av RE. Vi komm fram till att helheten är viktigt,dvs vi får inte glömma bort något av de ben som hållbar utveckling står på. Framför allt måste vi hitta något mer konkret än transportfrågan som vi ska attackera, tex ekosystemet runt ideér hållbar utveckling.
2009-04-20: Privathet och integritet som var dagens tema på föreläsning är alltid ett ämne som engegerar och är lätt att få diskussion runt. Speciellt nu var det synnerligen lätt att få bra diskussion, med FRA, IPRED och Pirate Bay-rättegången. Dessutom så var det så lyckat att jag hade en mystisk svart Volvo som cirkulerade runt på gatan mitt i natten dagen till ära. Föreläsning blev väldigt bra med mycket frågor och diskussion. Så mycket att jag lång ifrån hann med allt som jag hade tänkt, så det får jag ta nästa föreläsning då vi kommer att fokusera på vilka spår vi lämnar efter oss och vilka risker och hot vi ser med det. Tyvärr så lyckades jag att dra över tiden rejält denna gångdet är aldrig bra, det måsta förbättra, men det är så svårt att stoppa i givande diskussioner...Annars tyckte studenterna att det var konkret material, tempot var bra, och framför allt alla tyckte det var intressant och relevant.
2009-04-08: Glad Påsk önskar påskharen, som har lämnat några tydliga spår efter sig i mc323...
2009-04-06: Ny inlämningstid för era CV:s/konsultprofiler, ny tid för inlämning kl 9.00 8/4.
2009-04-06: Jag har lagt upp en quicktime film som visar min bild av designprocessen, filmen kommer man åt från introduktionen till första designföreläsningen.
2009-04-06: Föreläsningsanteckningarna är uppdaterade på kurswebben.
2009-04-06:

Projektmötet idag hade en fullspäckad agenda, där vi skulle:

 1. Utse teamledare
 2. Forma arbetsgrupperna för den första fasen.
 3. Fylla projektets backlog med uppgifter (detta var en "redovisning" av en del av veckans arbete), samt fördela arbetsuppgifter till varje grupp.
 4. Presentera en första vision för beställaren. Vi satte upp en grupp (en från varje arbetsgrupp) som har till uppgift att dokumentera denna vision i form av skrivet scenario.
 5. Redovisa implementationen av designuppgift 1.
 6. Reflektera över arbetet och visionen utifrån de kvalitetsaspeketer vi har satt upp:
  • Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling
  • Produktionsbarhet.
  • Konceptets mognadsgrad.

När vi bedömde visionen och arbetet med den, så fick den väldigt låga kvalitetsvärden. Det var inte så konstigt då vi inte har jobbat med att varken beskriva den eller förankrat visionen genom förstudier, användarstudier, etc. Utan det var verkligen en första vision som presenterades. Där vi lät några slumpmässigt utvalde personer berätta om sin vision av systemet.

Reflektionen över arbetet med designuppgift 1gav också mycket att önska inför det fortsatta arbetet med designuppgiften. Där vi tryckte mycket på vikten av dokumentation och interaktionen mellan arbetsgrupperna som måste bli mycket mycket bättre i projektet. Likaså så måste vi bli bättre på att tänka på de övergripande målen jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling i det fortsatta arbetet. Men det känns att vi har startat igång dessa tankebanor hos de flesta i projeket.

Det var ett bra projektmöte, där vi hann med allt vi hade för avsikt att hinna med. Arbetsgrupperna fick arbetsuppgifter att jobba med, vi utsåg teamledare. Fick en presentation av en första vision för vad vi vill åstadkomma med projektet. Vi har fått bra förutsättningar genom den arbetsmiljö vi har format (social, fysisk och virtuell), samt vi har ett "företag" med ett namn, logga och en vision.

Jag (Anders) måste hitta formerna inför nästa måndagsmöte för kvalitetsbedömningen av arbetet och "resultatet" av arbetet, har ni några förslag så kom gärna med dom till mig.

2009-04-06:

Förläsningen idag om "Communities" hade som syfte att ge ett socilogiskt perspektiv på samverkande system, men också ge en vad ett "community" är. Vad pratar man om för karakteristika för "communities", vilka olika infalls vinklar från ett sociologiskt perspektiv finns det på "communities". Samt vi pratar om vituella "communities" vad är det som är virtuellt? var en fråga vi tog upp. Likaså så reflekterade vi över varför en dataveterare och varför en kurs på datavetenskap pratar om sådana här aspekter på system och design av system.

Vi tränade även här på ett designverktyg nämligen verktyget "635" som är en mer strukturerad brainstormingteknik, även här var syftet att jobba med tekniken för att sedan reflektera över den. Koncensus från denna övning var att det är viktigt att sätta upp spelreglerna för jobbets så alla som är med vet vad som gäller. Hur mycket tid har man på sig i varje omgång i just denna teknik som bygger på att man cirkulerar idéerna inom gruppen var en parameter som vi spelade med för att åskådlig göra detta. Grupperna fick inga instruktioner över hur länge man skulle arbeta i varje omgång. Här började vi med att varje grupp fick jobba fram frågeställning så att alla hade den klart för sig, detta till skillnad från föregående uppgift.

Vid utvärderingen av föreläsningen så tyckte 90% att det var konkreta saker vi tog upp, tempot var lagom och likaså innehållet var lagom omfattande, det vaer några som tyckte att det var för mycket innehåll och att det därför var för högt tempo. Det kan jag också förstå då föreläsningen är väldigt mycket av en "browsning" föreläsning som skrapar på ytan av området. Alla tyckte att det var relevanta saker vi pratade om på föreläsningen och alla fattade poängen med föreläsningen. Vi hann med att ta upp alla frågor som vi fångade upp i början av föreläsningen, dvs jag han förmedla det jag hade ambitionen att göra.

Föreläsning fungerarade bra, det var en bra dialog runt centrala frågor. Likaså så gav designuppgiften väldigt mycket, dels insiktsmässigt men också sådana saker som vi kan ha nytta av i resten av projektet. Nu hade alla vaknat så vi hade i princip full närvaro på föreläsningen.

2009-04-06:

Förläsningen idag om Emergenta Interaktionssystem hade som syfte att ge en:

 • historia bakom konceptet
 • förståelse komplexiteten hos designrummet för denna typ av system.
 • förståelse för vilka typer av applikationer/system som ligger framför oss att designa, bygga och drifta.

Tanken var att använda Howard Rheingolds inspelade Humlab-seminarie från november 2004 för att illustrera de iaktagelser flera med oss börja att göra vid slutet av 90-talet. Bland annat med nya användningsområden för mobiltelefoner, nya typer av interaktionssystem där man kopplade ihop den fysiska och den virtuella världen på nya sätt, eller byggde system med vad vi kallar en gemensam återkopplingloop.

Dessutom var tanken att vi skulle fortsätta att med "verktygen" som vi pratade om vid förra föreläsningen och reflektera över användandet. Så idag jobbade vi med Brainstorming, där vi hade en väldigt komplex fråga att brainstorma runt. När vi sedan reflekterade över denna uppgift så blev koncensus att det är superviktigt att man har en bra fråga/uppgift att jobba med när man arbetar med brainstorming annars går mycket energi åt att tolka frågeställningen eller så blir det vääldigt spretigt resultat.

Vid utvärderingen av föreläsningen så var det 50/50 mellan de som tyckte att det var flummigt och konkret det som vi pratade om, tempot var lagom och ca 80% tyckte att det var förhållande vis mycket nytt innehåll. Budskapet gick fram för alla hade förstått poängen med föreläsningen och alla tyckte att föreläsningen var relevant, dessutom så hann vi arbeta igenom de frågor som vi fångade i början av föreläsningen, så min tolkning av detta var att jag han säga det jag ville säga, på ett relevant sätt. Givetvis hinner man inte gå in på alla frågorna och ge uttömmande svar, men vi introducerar åtminstonde alla frågeställningen, så alla är medveten om frågan. Det enda negativa var att nästan hälften av gruppen var borta på denna föreläsning.

2009-03-30:

Projektmöte, och redovisning av resultatet av första designövningen. Först pratade vi om projektet i termer av målet och hur vi ska jobba. Vad är leverabeln för en sprint i ett designprojekt? Vi enades om att en kvalitetsbedömd designspecifikation är det vi kommer att jobba med i projektet. Första veckan ska vi fokusera på att bygga upp aktiviteter till projektets backlog, samt att vi ska tänka runt systemet så att vi nästa måndag kan tillsammans skapa en första speficikation att utgå från, när vi sätter upp den första "riktiga" sprint, nästa måndag.

Sedan så redovisade alla sina resultat, och där vi sa att de vi ska slå samman resultaten fär varje deluppgift och jobba i större grupper med att förfina, genomföra och implemenetera designerna till nästa måndag. Får se om vi hinner med så mycket av det andra arbetet...jag hoppas det. Redovisningarna var överlag bra, det fanns inte så mycket utrymme för frågor, men jag uppmanade grupperna att samarbete detta för att få en bättre helhet. Alla designuppgifter ska dokumenteras och vara med som en bilaga i till den stora redovisningen av specifiakatioen, men jag uppmanade dem att denna dokumentation skall in till projektledare och beställare senaste nästa måndag.

Projektmötet fungerade trots lite sedvanligt strul med tekniken. Alla lyssnade och alla var aktiva i redovisningarna.

2009-03-30:

Föreläsning om design metoder och tekniker, vi började med att reflektera över hur varje enskild grupp hade jobbat med sin designuppgift, vi struntade fullständigt i resultatet av arbetet, detta gav en bra start på resten av förmiddagens föreläsning, trots att det tog upp en hel timme. Att ha egna erfarneheter är så himla viktigt när man sedan ska reflektera över metoder och sätta att jobba.

Värdering av föreläsning tyckte alla utom 3 att dagens föreläsning var ganksa konkret och inte så mycket flumm, lagom tempo och innehålls mässigt bra material ansåg nästan alla att det var, kul att många tyckte att när jag var tvungen att frångå"oh-bilderna" och köra på tavlan såfungerade det ännu bättre. 100% fattade budskapet eller poängen med föreläsningen. Även denna gång hade vi ett par obesvarade frågor, trots att jag hade förberett frågorna. Hann inte riktigt med hela materialet får se om jag tar det vid nästa föreläsning, igen beror det på att jag har lagt till nytt material denna gång runt Scrum i designprocessen. Sedan fick jag kommentaren att "raster är bra, nu blev det inte så många sådana efter 10.30. Tanken var att vi skulle jobba mer aktivt och därigenom ha aktiva raster, men det blev aldrig läge för det. Det måste jag fixa til nästa gång och komma ihåg framöver.

2009-03-26: Introduktionen till första designuppgiften gick bra, vi fick 8 grupper där två av grupperna bestod av enbart tjejer, vi jobbar med två grupper per designuppgift: forma företaget, forma den fysiska, virtuela respektive sociala arbetsmiljön. Diskuterade varför två rena tjejgrupper, jag tror att poängen gick fram.
2009-03-26:

Föreläsning om designprocessen: Jobbade med att fånga upp frågor i början av föreläsningen, fungerade bra det kom in ett gäng förutom mina frågor utdelade på gula lappar. Började med att ge en sammanfattande bild över hur jag ser på designprocessen, där jag utgår från kursboken och egna erfarenheter, och visar hur man kan få in mer kvalitetstänk i designprocessen, där kvalite handlar om konceptets mognadsgrad och "produktionsbarhet", samt hur man aktivt har jobbat med jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling i designarbetet. Sedan gjorde jag en föreläsning baserad på kursboken där jag försökte lägga in egna erfarenheter från de designprojekt jag har jobbat med över åren. Jag tyckte att förläsning fungerade bra, han inte riktigt med allt material, men då hade jag lagt in extramaterialet i början.

Vid utvärdering så framkom det att många uppfattade innehållet som mycket repetition, men en ändå bra, tempot tyckte alla var lagom, och alla hade fattat poängen med föreläsningen, där jag trycker på desing som ett förhållningssätt och vikten av ett reflektivt och kritiskt förhållningssätt. 90 % ansåg att materialet fungerade, lite tråkiga oh-bilder, men lagom omfattande lektionsinnehåll ch tempot var alla helnöjda med. Vid slutat av föreläsningen hade vi svarat eller berört alla utom 2 av de 10 frågorna som vi förde upp i början av föreläsningen. De som var obesvarde kommer på nästa föreläsning. Tillsist så ansåg alla att föreläsningsinnehåll var flummigt och inte så konkret, och det är det också:-)

Kul var det också att de flesta förstod varför vi står och hoppar eller flyttar omkring oss i klassrummer vid slutet av föreläsningarna - "kritiskt förhållningssätt är centralt för kursen, dvs vi övar upp förmågan att förhålla sig till olika frågeställningar".

2009-03-26:

Kursintroduktion blev hellyckad, i alla fall om från mitt sätt att se det! Budskapet vad kursen är för typ av kurs och hur vi jobbar på kursen, samt vad vi försöker att utveckla hos studenterna på kursen gick fram. Att vi kommer att jobba med designprocessen i fokus och hur man medvetet designa med jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling i fokus allt med designkvalité i fokus gick också hem.

Vid utvärderinga av föreläsning så hade 80% "fattat poängen med kursen", 100% markerade att det fanns gott om utmaningar att jobb med på kursen, samt drygt 90% stop och hoppade för att visa att de tror på kursensom en rolig kurs.

2009-03-25: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Tentamensregler
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)
Internansökan


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV057/VT09/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.