Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Design av samverkande system, VT-10


Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt
Gruppindelningar
Kurslitteratur
Handledning
Mail arkiv

Hemtenta
Användning av datorresurser vid Datavetenskap


Obligatoriska uppgifter
Kontaktuppgifter
Områdesseminarie
Projektet
-"Backlog"

Grupper uppgift 1
Grupper uppgift 2
Grupper uppgift 3
Grupper uppgift 4
Grupper uppgift 5
Grupper uppgift 6
Resultat


Background

This course is inspired by the emergence of applications of a new kind, such as: Amazon.com; GPS art, orienteering, and discovery ; E-street ; IT-hockey ; the SMS/WAP based FriendFinder; etc. The interaction between the individual and the collective is a common theme for these applications, i.e. the social aspects of the application are in focus. Also significant is the fact that some of these applications have emerged (all three GPS applications) from individual use of the technique, in the same sense that the web publishing of personal information emerged from Tim Berner-Lee's ideas of making the research databases at CERN available for researchers everywhere in the world.

This course introduces the concept of Emergent Interaction System, read more...

Nyheter
2010-06-01 Nu finns det en kursvärdering på länken på adressen: https://www.surveymonkey.com/s/5DV057_VT10_utv. Använd samma lösenord som för att komma åt resultatsidorna.
2010-05-20 Nu finns hemtentan att ladda hem, ni har också fått den på cs-mejlen.
2010-05-17 Dagens föreläsning handlade om brukskvaliteter vi var ett litet tappert gäng på föreläsnigen, första delen så gick vi igenom begreppen brukskvaliteter utifrån Löwgren & Stoltermans bok. Vi målade också upp en karta över dessa. Andra delen så körde vi en brainstorming på temat Brukskvaliteter i OGWAI, vad vill vi förmedla. Vi körde två grupper där ena gruppen tog ett barnperspektiv och den andra gruppen tog ett lärarperspektiv. Sedan växlade vi halvvägs, och som avslutning satte vi upp resultatet på "Whiteboarden" och diskuterade det vi hade kommit fram till. I princip så körde vi en utökad variant av en av uppgifterna på hemtentan....
2010-05-11 Det finns en utvärdering av visionen som presenterades den 10/5 upplagd, jag vill att ni svara på denna enkät under dagen före kl 24.00 11/5. Gå till enkäten.
2010-05-03 Vi fortsatte med temat privathet och integritet, började med en kort repetition av förra måndagens föreläsning (i torsdags höll Jonny sin säkerhetsföreläsning, inte så lyckat att lägga föreläsning dagen före valborg många är borta...). Idag så pratade vi mer om möjligheterna och vad man vill bygga och vilka system som är byggda i syfte att övervaka, bygga upp "kundprofiler", etc samt på vilka sätt det är möjligt att spåra individer och hur vi rör oss i samhället. En traditionell föreläsning med inslag av bra diskussionener. Dessa typer av system som TIA, CAPS, Echelon, etc fascinerar och väcker tankar. Tänke lägga in en designövning runt systemet vi bygger och integritet och privathet med fokus på att "spåra" aktivitet, hann dock inte detta tyvärr.
2010-04-26 Temat för dagen var privathet och integritet, brukar alltid vara en intressant föreläsning för det finns så mycket att reflektera och fundera om. Planen var att hinna igenom halva materialet dvs fram tom exempel på system och metoder. Vi lyckades bra och hade hyfsat men inte topp diskussion runt privathet och integritet, vad säger lagen, vad är integritet, etc är alltid nyttigt att fundera på. "Trick of the day" var min enkät som cheferna på Multitudo ville att alla anställda skulle fylla i (se enkäten). Lagom provecerande för att få igång diskussionerna. Går att få in mer engagemang eller?
2010-04-22 Fortsatte med att prata om sociala aspektet på dagens föreläsning. Formerna för föreläsningarna börjar sätta sig. Blandningen mellan föreläsning och seminarie är bra och dessutom när man lyfter in projektet i diskussion så blir det verkligen bra. Det vi måste göra är att smeta ut materialet på fler tillfällen då det tar mycket mer tid att jobba igenom materialet, förhoppningsvis och som känslan är att det är rätt väg att gå. Materialet om gemenskaper som var temat för dagens föreläsning var lagom omfattande, nu gäller det bara att få studenterna att läsa det också i förhand då är vi verkligen i hamn padagogiskt. Vi knöt ihop projektet med dagens tema genom att vi hade ett 30 minuters pass på slutet med en klassiskt brainstorming i två grupper: Politiska respektive ekonomiska dimmensionen av konceptet vi jobbar med i projektet. Resultat överväldigande!!! Vi sätter igång processer och tankar på kursen som är otroligt viktiga i designprocessen.
2010-04-22 Schemat uppdaterat så att föreläsningarna kommer i rätt ordning och på rätt plats.
2010-04-19 Även denna föreläsning var utan projektor, ett sätt att få upp aktiviteten och engagemangen i "klassummet". Slutförde passet Design -Metoder & Tekniker med värderingsavsnittet, för att gå över på mer sociala aspekter runt Design av Samverkande System, detta kommer vi att fortsätta med nästa föreläsning. Föreläsningen var endast 45 minuter idag, då vi använde andra lektionen till projektet. Överlag så fungerar det mycket bättre utan projektor, men måste tänka ut hur vi ska använda tavlan mer, samt bygga ännu mer på "seminarieidén".
2010-04-15

Dagen föreläsning blev bra, beslutade att lämna projektorn "hemma" och köra utan den. Föreläsningen var fortsättingen på Design -Metoder & Tekniker, där vi fortsatte lite på utforskande för att komma över på komposition, värdering och koordinering. Vi hade en mer seminarielikande föreläsning, där vi blandade praktiskt arbete två körningar av 635 och en med tänkarmössorna (som dock hamnade på arbetspasset). Jag hade med mig lite skisser och mock-up:er, två brädbitar och magnetiska ikoner för att illustrera styrkan med enkelheten. Poängen med föreläsningen gick hem (tror jag). Vi reflekterade mycket utifrån de aktiviteter vi gjorde, där en 635 med rollspel (ofukuserad, otålig, värderande, alltid i tids nöd, tänka högt....), samt en session med luddiga tidsramar. Övergången till arbetspasset och den nödvändiga fusionen av tre visioner till en vision gick bra, då vi avslutade med koordinering. Han dock inte ta så mycket runt värdering (får se hur vi hanterar detta (det står ju ganska bra i kursboken:-)

2010-04-14

Resultat från enkäterna

2010-04-14

Formulär för att bedöma de olika visionerna som är framtagna

2010-04-12 Hade ett "daily scrum" idag på projektet. Fungerade bra, man får en bra bild över aktiviterna i projeket. Nu var det lite eljest idag, eftersom det har varit påsklov och det hade gått ganska lång tid efter förra gemensamma arbetspasset. Vi måste fokusera på uppgift 3 idag eftersom det är en redovisning på onsdag av gruppernas vision.
2010-04-12

Dagens föreläsning på temat Design - Metoder & tekniker gick halv bra, fick ingen riktig fart. Började reflektion över arbetet hittils i projektet. Gjorde detta i 3 grupper, fick inte riktigt diskussionen att at fart. Möjligen var frågorna lite för vaga. Sedan pratade vi om metoder och tekniker för undersökning och utforskning, lade in en diskusionen om

 • Hur ser en bra miljö ut för att stödja utforskande?
 • Vad för IT-stöd kan man tänka sig för att stödjda utforskande?

Diskussion lossnade lite grann. Måste tänka över hur man får mer fart och driv i föreläsningen och diskussionerna.

2010-04-11 Kolla in vad som gäller för uppgift 3, där ni ska ta fram en vision som ska presenteras för kunden den 19/4, visionen ska ge en tydlig bild av vad ni vill åstadkomma tänk helhet.
2010-04-11 Föreläsningsschemat är uppdaterat enligt vad vi kom överens om före påsk.
2010-03-29

Redovisningen av första uppgiften, överlag bra arbete och bra format för redovisningen, blandad nivå på presentationerna speglar lite grand typen av uppgift och resultat. Saknade dock redovisningen från en grupp, dessutem så tillkom det två personer på kursen idag. Båda dessa grupper får redovisa uppgift 1 till i morgon. Varje grupp fick i uppdrag att reflektera över sitt arbete i uppgift 1, hur man har jobbat kunde man har gjort det annorlunda, etc. Detta ska redovisas med en skriftlig redovisning av det på 1 eller 2 stycken. Tidsåtgång max 1 timme.

Vi har ett företagsnamn men logotyp och beskrivning av företaget, vi har en virtuell miljö med tidsredovisningssystem, och dokumenthantering. Liksaså har vi en modell för hur vi ska jobba inom företaget, Vi ska som många andra SCRUM:a.

Företaget fick och uppdraget i dag.

Uppdraget går ut på att för en organsiation som jobbar mot kommuner ta fram ett system riktat mot barn 7-13 år, för att få dom att bli ännu mer medvetna om hållbarutveckling med fokus på miljön, hälsoaspekter och det sociala. Systemet ska ha skolan som bas, dvs skolor ska kunna använda det i sin verksamhet på ett naturligt sätt. Ett annat fokus är betydelsen av interaktionen i det lilla för helheten i systemet. Vi tror att vi måste jobba mycket med barnen som utgångspunkt för att få till en förändring som är hållbar. Första "leverans" eller SCRUM-möte är den 19/4 då ska ett koncept en vision för systemet visas upp för beställaren.

All ytterligare beskriving av uppdraget kommer att ligga på företagets interna webbsajt.

Lagom luddig beskrivning av uppdraget som gav möjlighet till många egan tankar (hoppas jag).

2010-03-29

Dagens föreläsning handlade om Emergenta interaktionssystem. Kom igång lite sent, väntade en stund för att se om det var fler som skulle dyka upp. Vi blev knappt 10 stycken på föreläsningen. Sedan blev det väldigt långa 10 minuter vid rasten idag nästan väl långa 15 minuter också....

Tanken var att få igång en mer seminarieliknande föreläsning med mer dialog. Kände mig lite osäker på formen för det. Hur mycket ska jag ge bakgrund till konceptet innan vi börjar diskutera. Kände inte att jag utnyttjade frågorna jag delade ut till att få fram diskussionen på ett bra sätt. Det blev helt enkelt väldigt mycket föreläsning av det ändå. Jag hade arbetat om föreläsningen från tidigare år till idag. Materialet tyckte fungerade hyfsat, men jag har kunnat skära ner på bilder för att ge mer plats åt diskussion.

Trots allt så fungerade nog föreläsningen budskapet gick förhoppningsvis fram, bakgrunden till EIS, komplexietet i designrummet, problematiken och farhågorna som finns med EIS, etc. Måste få denna föreläsning att fungera bättre.

2010-03-25

Frågorna för föreläsningen på måndag den 29/3 om Emergenta interaktionssystem är:

 • Emergenta interaktionssystem vart kommer det i från?
 • Vad är kognitivförstärkning?
 • Vad är emotionell förstärkning?
 • Faror med EIS?
 • Var ligger utmaningarna för att bygga EIS?
 • Är EIS något nytt, det har väl alltid funnits.
 • Vad kan vi bygga för appliaktioner?
2010-03-25

Företagsintroduktion, Jonny presenterade företaget och vad det står för. Vi delade ut första uppgiften som har med formandet av företaget och dessa arbetsmiljö. En ny uppgift i år är att de får sätta arbetsschemat för kursen inklusive föreläsningstider. Givetvis utifrån givna ramar. Det känns bra företaget är igång, vi har fått en första deadline. Vi kommer att jobba med tydliga ramar och att vi begär att dom gör sitt bästa utifrån ramarna, får man 4 timmar så vet man det...

 

2010-03-25

Föreläsning om designprocessen: Jobbade med att fånga upp frågor i början av föreläsningen, fungerade bra det kom in ett gäng förutom mina frågor utdelade på gula lappar. Började med att ge en sammanfattande bild över hur jag ser på designprocessen, där jag utgår från kursboken och egna erfarenheter, och visar hur man kan få in mer kvalitetstänk i designprocessen, där kvalite handlar om konceptets mognadsgrad och "produktionsbarhet", samt hur man aktivt har jobbat med jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling i designarbetet. Berättade och reflekterade över hur denna bild har vuxit fram över åren och att den pånågot vis sammanfattar mina erfarenheter från att ha jobbat med design, bedrivet design relaterad forskning, och undervisat om design.

Jobbade igen med att försöka fånga studenternas uppfattning av design vad det är och vad det handlar om. Samt jag delade ut mina gula lappar med förberedda frågor som jag försöker besvara under föreläsningen. Det är en mer hetrogen grupp i år med större andel som inte har läst kurser på designhögskolan detta gör kursen och projektet mer spännande.

De frågor vi jobbade med på föreläsningen var bland annat:

 • Är design svårt?
 • Hur ser designprocessen ut?
 • Vad är desing?
 • Vad krävs det för att jobba med design?
 • Vad är bra och dålig design?
 • Olika synsätt på design?
 • Vad är resultatet av designprocessen?

Diskutionen och föreläsningen handlade mycket om karaktären av designprocessen, och vilka förmågor man bör utveckla för att bli en god designer. Likaså förde vi en bra dialog runt bra och dålig design och komplexiteten i design och designprocessen.

Jag glömde följa upp frågorna som vi samlade upp, får göra det på måndag.

2010-03-25

Kursintroduktionen blev bra.Visade filmen när man fryser Grand Central Station i NY som introduktion till kursen och hur viktigt det är att hämta inspiration från ett brett spektrum av situaitoner och miljöer, man blir bättre designer genom att använda och testa prylar och kunna reflektera över artefakter, naturlig och sociala fenomen. Delade ut mina gula lappar med frågor för att få igång processen.

 • Vad är det för kurs?
 • Undervisningsformerna
 • Vad är målen, eller vad ska vi bli bättre på?
 • Är kursen rolig.
 • Är kursen tung?
 • Vad är årets tema?

Pratade mycket runt förutsättningarna för kursen, att varje tillfälle som kursen ges ger unika förutsättnigar. Samt att vi har tagit vara på en del reflektioner som vi fick på fjol årets kurs. Så vi har medvetet gjort kursen mer fokuserad, mindre spretig genom att ta bort vissa moment. Vi ger tydligare ramar för arbetet. Kursen är mer konkret i år. Sedan kommer vi att ha jobba mycket med reflektion och ett kritiskt förhållningssätt på kursen som vi alltid har gjort, och att vi sätter designprocessen i fokus.

Jag gjorde det tydligt att föreläsningarna kommer att till stor del vara mer seminarielikande baserat på frågor, och vi kommer att uppmuntra studenterna att leta och läsa eget material utanför ordinarie kurslitteraturen.

Kursen har uppfattats som "baktung" dvs lite att göra i början och mycket i slutet av kursen. Budskapet i år är att vi förväntas att vi jobbar 10 timmar/vecka på kontoret, och att föreläsningar och förberedelser för föreläsningar tar ungefär 6 timmar/vecka resterande tid dvs 4 timmar/vecka styr man mer själv över efter behov. Vi kommer att köra tidsredovisning i projektet och föreläsningar är en del av projektet.

Ett andra buskap är att kursen är mycket vad ni som studenter gör den till och vad ni vill.

Alla stod upp i klassrummet och visade med två viftande händer att de hade fattat vad kursen handlar om, att det verkar finnas utmaningar och att kursen tycks vara rolig!

Nu kör vi!

2010-03-23 Nya schemat fixat!
2010-03-22: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Tentamensregler
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)
Internansökan


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV057/VT10/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2010-06-01
Copyright © 2010. All rights reserved.