Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Design av samverkande system, VT-11


Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Läsanvisningar
Kursöversikt
Projektet
Gruppindelningar
Kurslitteratur
Mail arkiv

Hemtenta
Användning av datorresurser vid Datavetenskap


Obligatoriska uppgifter
Kontaktuppgifter
Projektet
-"Backlog"

Grupper uppgift 1
Grupper uppgift 2
Grupper uppgift 3
Groups for research activity
Resultat

Background

This course is inspired by the emergence of applications of a new kind, such as: Amazon.com; GPS art, orienteering, and discovery ; E-street ; IT-hockey ; the SMS/WAP based FriendFinder; etc. The interaction between the individual and the collective is a common theme for these applications, i.e. the social aspects of the application are in focus. Also significant is the fact that some of these applications have emerged (all three GPS applications) from individual use of the technique, in the same sense that the web publishing of personal information emerged from Tim Berner-Lee's ideas of making the research databases at CERN available for researchers everywhere in the world.

This course introduces the concept of Emergent Interaction System, read more...

Nyheter
2011-04-19: The instructions for the research activity are uploaded here on the web site.
2011-04-11: Uppgift 2 och 3 är uppdatarade
2011-04-01: Uppgift 1,2 och 3 är uppdatarade
2011-04-01: Läsanvisningarna är uppdaterade
2011-03-31: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Tentamensregler
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)
Internansökan


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV057/VT11/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2011-05-20
Copyright © 2011. All rights reserved.