Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Design av samverkande system, VT-12


Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema & Läsanvisningar
Kursöversikt
Projektet
Gruppindelningar
Kurslitteratur
Mail arkiv

Hemtenta
Användning av datorresurser vid Datavetenskap


Projektet
Kontaktuppgifter

-Första uppgiften
--Kontoret
--Handboken
--Dokumentation och tidsrapportering

Designspecifikation

Undersökning 1
--Postrar
--- Smart cities ...
--- Internet of things
--- Sustainble development
--- Open innovation
--Reports
--- Smart cities...
--- Internet of things
--- Sustainble development
--- Open innovation

Context of use
--# 1 Smart City Citizens
-- The BloggBackground

This course is inspired by the emergence of applications of a new kind, such as: Amazon.com; GPS art, orienteering, and discovery ; E-street ; IT-hockey ; the SMS/WAP based FriendFinder; etc. The interaction between the individual and the collective is a common theme for these applications, i.e. the social aspects of the application are in focus. Also significant is the fact that some of these applications have emerged (all three GPS applications) from individual use of the technique, in the same sense that the web publishing of personal information emerged from Tim Berner-Lee's ideas of making the research databases at CERN available for researchers everywhere in the world.

This course introduces the concept of Emergent Interaction System, read more...

Nyheter
2012-05-03 Årets hemtenta är upplagd, ni kan skriva den på svenska eller engelska.
2012-04-25 Adderat användare för bloggen där vi ska föra våra dagböcker, och en wikin på wikispaces som vi ska använda för att skapa vår designspecifikation.
2012-04-25 Uppdaterat med poster och rapport för Open Innovation.
2012-04-24 Skapat en blogg där vi ska föra våra dagböcker, samt en wiki på wikispaces som vi ska använda för att skapa vår designspecifikation.
2012-04-24 Uppdaterat schemat, 17:e maj är helg så vi kan inte ha sprintavslut då, utan det blir den 18:e maj. Jonnys föreläsning flyttas till den 23:e maj.
2012-04-24 Uppdaterat med poster och rapport för Hållbarutveckling
2012-04-23 Uppdaterat schemat, med projektarbete onsdagar 13-17, samt torsdag och fredagar 11-17. Jutetvis så finns det undantag.
2012-04-19 Lagt upp postrar för undersökningsuppgiften: Smart Cities, open data and crowd sourcing, samt Internet of things
2012-04-19 Lagt upp två bakgrundsdokument som SATIN:s designgrupp arbetar med, ett med ett ramverk för programmeringsspråk och ett ramverk för stöd och verktyg för apputvecklare. Båda är inlänkade från projektbeskrivningssidan. Båda är så kallade arbetetsdokument som är levande och kommer att uppdateras.
2012-04-16 Troligtvis kommer vi att köra föreläsningar och projektarbete på torsdagar och fredagar, samt dela MC333 för projektarbete på onsdagar.
2012-04-16 Ingen föreläsning på torsdag 8-10, vi börjar med "Sprintavslut" 10-12.
2012-04-16 Uppdatering av schema för denna vecka, ändrar resten när det är 100 att vi ska köra torsdagar och fredagar.
2012-04-05 Ni som inte är med i en grupp för undersökningsuppgiften, ni måste fixa det på en gång och meddela mig (Anders) vilken grupp ni jobbar i.
2012-04-05 Årets schema är uppdaterat.
2012-04-05 Undersökningsuppgiften korrigerad så det står rätt i den.
2012-04-02 Undersökningsuppgiften upplagd, ni som inte är med i någon grupp, ta kontakt med den grupp ni vill vara med i.
2012-04-02 Uppdraget är upplagt på web-sajten.
2012-04-02 Idag 9.00 kommer Aron från CodeMill och presenterar SATIN-projektet.
2012-03-30: Kursens hemsida är nästan initierad! Läsanvisningar är felaktiga!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Tentamensregler
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)
Internansökan


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV057/VT12/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2012-05-03
Copyright © 2012. All rights reserved.