Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Programmeringsmetodik - C, KV, HT-07

HT07 samläses kursen med Programmeringsmetodik med inriktning kognition (5DV046)
och med Programmeringsteknik för ingenjörer (5DV042).


Observera att uppsamlingstentamen är flyttad till 29 Mars, 09.00 - 15.00 i skrivsal 1 på ÖP.

Kom ihåg att anmäla dig till tentan via länken nedan i gråmenyn!!!!


Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema med handledningstider
Planering
Kurslitteratur

Gruppövningar
Utdelat material
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2008-04-18: Tentamen 2008-03-29 är rättat och inlämnad till studentexpen.
2008-03-03: Uppsamlingslabbarna är utlagda. Sista inlämningsdatum är 28:e mars.
2008-02-25: 29/3, 9-15 NY TID för C-TENTAN (flyttad från 28/3). Kom ihåg att anmäla dig via webben!!!!!!
2007-11-26: Inställd undervisning 26/11 pga sjukdom.
2007-11-19: Föreläsning 13 och Gruppövning 4 flyttade pga att jag är bortrest. Se schema/planering för detaljer.
2007-11-13: Reviderat planeringen och och lagt till lite hänvisningar till boken.
2007-11-05: Tid för datorintroduktion i labsal inlagd på schemat och i planeringen.
2007-03-20: Mail arkiv
2007-03-20: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Tentamensregler m.m.
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)
Internansökan


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV059/HT07/C/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2008-04-18
Copyright © 2008. All rights reserved.