Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Människa-dator-interaktion, KV


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV060

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
HT-17
HT-16
HT-15
HT-14
HT-13
HT-12
HT-11
HT-10
HT-09
HT-08
HT-07


Länk till äldre kurs med liknande innehåll

http://www.cs.umu.se/kurser/5DV060/index.html
Ansvarig för sidan: Lena Kallin Westin
Senast ändrad 2017-02-17
Copyright © 2017. All rights reserved.