Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare (5DV060)

Moment 1, teoridel, 4.5 högskolepoäng Momentet behandlar metaforer och konceptuella modeller, interaktionstekniker, naturligt språk, gester, direktmanipulation, datorstöd för samarbete, designprocessen, designstöd, prototyper, verktyg, uppgiftsanalys och utvärderingstekniker.

Moment 2, laborationsdel, 3 högskolepoäng Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter och presentationer.