Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Kursen har lagts ned och gavs för sista gången våren 2007.

Sociala nätverk, organisation och kommunikation


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV069

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
VT-09 Kursen inställd vt-09 !!!!!!!
VT-08 Kursen inställd vt-08 !!!!!!!


Länk till äldre kurs med liknande innehåll

http://www.cs.umu.se/kurser/5DV069/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-10-12
Copyright © 2009. All rights reserved.