Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Webbutveckling för serversidan, Sommar 2007


Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kurslitteratur
FAQ

Utdelat material

Uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Laboration 4
(Frivillig VG-uppgift)

Resultat
Välkommen till webutveckling för serversidan, 5p, en kurs på sommaruniversitetet 2007.
Detta är en kurs som behandlar serverbaserade metoder för webutveckling, tekniker som behandlas är huvudsakligen Java, JSP, JDBC och XML. Kursen innehåller även en introduktion till programmering i Java, webutveckling med HTML, XHTML och CSS samt en områdesöversikt.
Huvuddelen av kursen ges i augusti, där också de officiella inlämningsdatumen för laborationer ligger.
För att underlätta för de studenter som önskar läsa kursen på distans och / eller inte är här i augusti ges dock föreläsning 1-8 även i juni (se schema). Det är även möjligt att lämna in laborationerna närhelst under kursens gång, rättning garanteras dock endast under juni och augusti.
Observera att även studenter som avser läsa kursen i augusti skall registrera sig vid kursstart, detta kan göras exempelvis via email ifall de inte är närvarande vid kursstarten. Notera även att ett Ladok-utdrag (eller motsvarande) kan behövas för att styrka behörighet till kursen, även detta går att skicka in elektroniskt. Instruktioner för detta finns på kursens FAQ
Samtliga laborationer skall vara godkända senast vid uppsamlingsdatumet för laborationer.

Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2007-08-14: Laboration 4 har publicerats.
2007-08-09: Dokumentation för samtliga klasser som ingår i laborationerna 1-3 finns nu upplagd. Observera dessutom att det finns dokumentation för klassen HTML som finns i era laborationsmiljöer -- den innehåller bland annat en metod som skapar paging-länkar.
2007-08-09: Schemat har uppdaterats till att reflektera ändringar i lokalbokningar för de återstående föreläsningarna. Kvarvarande föreläsningar ges på samma tider, men nu i MC333.
2007-07-03: Laboration 3 har publicerats.
2007-06-15: Laboration 2 har publicerats.
2007-06-14: Uppdatering av laborationsmiljön: På grund av ett konfigurationsfel behöver de studenter som redan laddat ner laborationsmiljön uppdatera byggfilen till ant. Detta kan göras manuellt (genom att klistra in några rader text) eller genom att ladda ner och packa upp miljön på nytt. Information om denna uppdatering finns under Updatessidan för laborationsmiljön.
2007-06-11: Handledning via internet: Om du vill komma kontakt med en lärare och ställa frågor via internet går det utmärkt via MSN (på adress p-o_5dv076@cs.umu.se) eller IRC (kanal #5DV077 på GimpNet). Mer information finns i kursens FAQ.
2007-06-10: Laborationsmiljön är nu tillgänglig.
2007-06-08: En Laboration 1 har publicerats.
2007-05-30: En FAQ med svar på vanliga frågor har upprättats, denna kommer fortlöpande uppdateras.
Tveka inte att kontakta en lärare om du har en fråga som inte finns med!
2007-05-29: Kursens schema har uppdaterats med lokalbokningar.
2007-05-07: Kursens schema har uppdaterats. Notera att fel datum tidigare angetts, kursen ges alltså i juni och augusti, inte i juli.
2007-05-03: Ett preliminärt schema för kursen har publicerats
2007-03-19: Mail arkiv
2007-03-19: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Tentamensregler m.m.
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)
Internansökan


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV076/SOM-07/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2007-08-14
Copyright © 2007. All rights reserved.