Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet

Interaktionsteknik, TDV/DV/ID/ÖI


LM-nummer: 5700-0 Kurskod: 5DV078

Kursen är nedlagd. Course is no more given at the department.

Kursplan

Sammanställning av kursutvärderingar

Länkar till de olika årens kursmaterial:
VT-10
VT-09
VT-08http://www.cs.umu.se/kurser/5DV078/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2010-10-18
Copyright © 2010. All rights reserved.