Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Interaktionsteknik, TDV/DV/ID/ÖI, VT-09


Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt/läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning

Gruppövningar
Utdelat material
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Gruppanmälan
Laboration 1a
Laboration 1b
Laboration 2
Laboration 3
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2009-05-15: En lista på vilken grupp som ska granska vilken är nu upplagd/Lena
2009-04-16: En lista över begrepp finns nu upplagd. /Lena
2009-04-03: Nu fungerar även resultatsidan.
2009-03-25: Nu fungerar alla länkar till vänster, utom Resultat. /Lena
2009-02-27: Ett schema är publicerat via länken till vänster. Det kommer inom kort att ersättas med ett mer detaljerat schema. Det som inte syns i befintligt schema är att tisdag 26 maj kl 10.15-17 har vi redovisning med obligatorisk närvaro. /Lena
2008-09-30: Mail arkiv
2008-09-30: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV078/VT09/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.