Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Interaktionsteknik, TDV/DV, VT-10


Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt/läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning

Gruppövningar
Utdelat material
Länkar
Tentor
Anmälan till tenta

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Laboration 4
Gruppindelning
Resultat

Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2010-08-11: Sista datum för inlämning av restlabbar är 25 augusti 2010. Kontakta Lena för närmare information om vad som ska göras.
2010-06-17: Svar på tentan finns nu tillgängliga.
2010-06-17: Resultatet från tentan finns nu tillgängligt.
2010-05-18: Observera att presentationerna 25/5 hålls 13.15-17, obligatorisk närvaro.
2010-04-16: Uppdaterade handledningssidan – handledning sker nu vanligtvis i rum C225.
2010-04-14: En länksida finns nu med nyttiga länkar.
2010-03-26: När ni mailar era förslag på system att observera bör ni specificera vilka aspekter/delar ni ämnar fokusera på.
2010-03-26: En lista med viktiga begrepp finns nu upplagd.
2010-03-15: Det är obligatorisk närvaro på samlingen 25 maj då era arbeten på kursen presenteras. Mer information kommer inom kort.
2009-10-08:
Mail arkiv
2009-10-08: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV078/VT10/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2010-08-30
Copyright © 2010. All rights reserved.