Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Objektorienterad programmeringsmetodik, TDV/DV/ID/ÖI, VT-08


Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt/läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning

BlueJ & OO intro
Övningsuppgfter
Tentor
Anmälan till tenta
Tidsbokning DP2
BlueJ:s hemsida
Svensk Javaterminologi
Debug Video Tutorials
SUNs API för Java SE 6

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Omlabsinfo
Obligatorisk uppgift 1
Obligatorisk uppgift 2
Obligatorisk uppgift 3
Obligatorisk uppgift 4
Obligatorisk uppgift 5
Obligatorisk uppgift 6
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2008-04-22: Tentaåterlämning Onsdag 23/4 10:15 i MA236
2007-03-20: Mail arkiv
2007-03-20: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Tentamensregler m.m.
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV081/VT08/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.