Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet


Objektorienterad programmeringsmetodik, TDV/DV/IDI, VT-09


Kursplan
Lärare och handledare
Kursutvärderaren

Schema
Kursöversikt/läsanvisningar
Kurslitteratur
Handledning

BlueJ & OO intro
Övningsuppgfter
Exempel
Tentor
Anmälan till delprov 1
BlueJ:s hemsida
Svensk Javaterminologi
Debug Video Tutorials
SUNs API för Java SE 6

Obligatoriska uppgifter
Användning av datorresurser vid Datavetenskap
Omlabsinfo
Obligatorisk uppgift 1
Obligatorisk uppgift 2
Obligatorisk uppgift 3
Obligatorisk uppgift 4
Obligatorisk uppgift 5
Obligatorisk uppgift 6
Resultat
Under dessa sidor kommer information gällande kursen att fortlöpande läggas in.

Nyheter
2009-05-14 Omlabsinfo finns nu tillgänglig (se menyn till vänster)
2009-02-09 Bokning av tillfälle för kan nu göras här
2009-02-09 Ny inlämningstid för OU2: Fredag 13/2 08:15
2008-09-30: Mail arkiv
2008-09-30: Kursens hemsida är initierad!

Regler och riktlinjer vid DV@UmU
Riktlinjer vid labgenomförande
Att skriva labrapport
Regelsamlingen
Hederskodex
Datorkontraktet (som du ska ha undertecknat och lovat följa)


http://www.cs.umu.se/kurser/5DV081/VT09/index.html
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2009-12-17
Copyright © 2009. All rights reserved.